بیوگرافی بازیگران و اس ام اس

عکس های زنده یاد عسل بدیعی

http://s3.picofile.com/file/7720784294/zende_yad_asal_badie00.jpg


عسل بدیعی متولد سال ۱۳۵۶ در تهران بود.همسر سابق او...

فریبرز عرب نیا بود. او در ۱۲ فروردین

سال ۱۳۹۲ در بیمارستان لقمان تهران به دلیل مشکل قلبی ناشی از

دشواریهای تنفسی دچار مرگ مغزی شد و اعضای بدنش به نیازمندان اهدا

.گردید


http://s3.picofile.com/file/7720785806/zende_yad_asal_badie01.jpg


http://s2.picofile.com/file/7720786876/zende_yad_asal_badie02.jpg


http://s3.picofile.com/file/7720787525/zende_yad_asal_badie03.jpg


http://s1.picofile.com/file/7720788060/zende_yad_asal_badie04.jpg


http://s3.picofile.com/file/7720788709/zende_yad_asal_badie05.jpg