بیوگرافی بازیگران و اس ام اس

عکس های سام درخشانی(جدید)

http://s2.picofile.com/file/7174210963/sam_drakhshani00.jpg

عکس های سام درخشانی(جدید)

http://s2.picofile.com/file/7174211612/sam_drakhshani01.jpg


http://s2.picofile.com/file/7174212254/sam_drakhshani02.jpg


http://s2.picofile.com/file/7174212789/sam_drakhshani03.jpg


http://s2.picofile.com/file/7174212896/sam_drakhshani04.jpg


http://s2.picofile.com/file/7174213652/sam_drakhshani05.jpg