بیوگرافی بازیگران و اس ام اس

عکس های سام درخشانی

http://s2.picofile.com/file/7130153010/same_derakhshani0.jpg

عکس های سام درخشانی

http://s2.picofile.com/file/7130153117/same_derakhshani1.jpg


http://s2.picofile.com/file/7130153331/same_derakhshani2.jpg


http://s2.picofile.com/file/7130153438/same_derakhshani3.jpg


http://s2.picofile.com/file/7130153545/same_derakhshani4.jpg


http://s2.picofile.com/file/7130153652/same_derakhshani5.jpg